QUIZ

Navigeringer – Quiz

 

Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Det er spørgsmål, vi er vant til at stille os selv, når vi skal finde vej i verden – konkret og eksistentielt. Og det er kernen i denne nye, store særudstilling, som næsten profetisk kommer til at stå i skyggen af den største globale krise i moderne tid.

 

Spørgmål 1
Hvad er det man kan se på Signalkrebsen?

Navnene på wi-fi netværk i Holstebro
adgangskoder til netflix
volapyk

 
 
Kirstoffer Ørum (f. 1975). Signal_Krebs, 2020


Question 2.
They ——————– here very often.

don’t come
doesn’t come
doesn’t comes


Question 3.
John and Mary ——————– twice a week.

come
comes
coming


Question 4.
I ——————– mind at all.

not
isn’t
don’t


Question 5.
It ——————– sense.

don’t make
doesn’t makes
doesn’t make


Question 6.
They ——————– happy.

seem
seems
seeming

Question 7.
You ——————– to do it.

don’t have
doesn’t have
doesn’t has


Question 8.
She ——————– a brother.

doesn’t has
don’t has
doesn’t have


Question 9.
The journey ——————– an hour.

take
takes
taking


Question 10.
I ——————– it now.

want
wants
wanting


Question 11.
Peggy ——————– by bus.

come
comes
coming


Question 12.
She ——————–.

don’t know
doesn’t knows
doesn’t know


Question 13.
She ——————– hard.

try
trys
tries


Question 14.
They ——————– football every weekend.

play
plays
playing


Question 15.
The exam ——————– two hours.

last
lastes
lasts

Number of score out of 15 = Score in percentage =