BOBLER

Bobler i vandet stiger til vejrs, lette og glimtende. I Limfjorden kan det boble i de lavvandede områder, og så kan man opleve bundvending.

Bundvending er et fænomen, hvor der pludselig siver eller bobler methan, svovlbrinte og andre gasser op fra den iltfrie bund i lavvandede fjorde. Der kan boble så meget gas op, at det river materiale fra bunden med op i vandet, deraf udtrykket “bunden vender”.

Viser alle 4 resultater

Viser alle 4 resultater